Så var 27. November Turning Tables konferansen med temaet “Disrupsjon innen Transportbransjen”.

Turning Tables er serien med konferanser som snur virkelig vanlig praksis på hodet, og denne gangen var det den beste noensinne.  Igjen var det de etablerte bedriftene, og ikke bare startups, som presenterte sine utfordringer og veivalg for et panel som består av nettopp startups og eksperter fra innovasjonsmiljøet .

Deltakerne la ikke skjul på sin begeistring etter at vanlig praksis ble snudd totalt på hodet under «Turning Tables» i Oslo tirsdag 27. november. Temaet var «Disrupsjon innen transport» og målet var å hjelpe små og store bedrifter med å skape innovative tjenester og produkter sammen.

Les denne artikkelen, med forfatter Mari Kristine Buckholm fra Smart Innovation Norway om innovasjonsfesten som konferansen ble for alle de som deltok.


– Jeg er veldig fornøyd med konferansen! Vi hadde fantastisk oppmøte og rådene og kommentarene fra både panelet og fra publikum i salen var høyst relevante, forteller Salvador Baille, daglig leder i Intelis.

I samarbeid med Smart Innovation Norway, Abelia og ITS Norway lanserte Baille i høst et helt nytt konsept, kalt Turning Tables. Her er det de etablerte bedriftene som forteller om muligheter, hindringer og veivalg de står ovenfor i den digitale æraen for et panel som består av oppstartsbedrifter og innovasjonseksperter.

– Turning Tables dreier seg om å få små og store bedrifter til å jobbe sammen og skape innovative produkter og tjenester sammen, forklarer Baille.

Nye perspektiver – Turning Tables-konferansen gikk av stabelen onsdag 27. november i Næringslivets Hus i Oslo og hadde transport og mobilitet som tema. Første bedrift ut foran panelet, var Møller Mobility Group, som er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum.

Håvard Andersen, Møller Mobility Group

– Vi er her først og fremst for å bli utfordret på våre perspektiver, og få innspill på noen av de sentrale problemstillingene vi jobber med. I tillegg er det en fin arena for å møte både selskaper i en tidlig og en mer moden fase, og diskutere konkrete problemstillinger med dem, sier Håvard Andersen (bildet), konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Møller Mobility Group.

Konsernet adresserte en problemstilling mange har stilt seg: Hva bør vi fokusere på for åpne massemarkedet for nye mobilitetstjenester? Hva skal til for å skape reelle alternativer til dagens modeller? Svarene som kom kan oppsummeres med stikkordene tilgjengelighet, volum, interaksjon mellom aktører og forenkling av kundereisen.

– For vår del har vi fått gode perspektiver på hva som bør være fokusområder for videre utvikling av våre mobilitetstjenester. Det er nok det viktigste jeg tar med meg, påpeker Andersen.

Diskusjoner på tvers
Også oppstartsbedriften Meshcrafts, som utvikler energistyringssystemer rettet mot lading av elbil, søkte råd fra panelet.

– Vi så Turning Tables som en spennende arena for både å komme i kontakt med potensielle partnere og kanskje også investorer, samt få innspill på hva vi gjør og hvordan vi skal ta dette videre. Jeg synes formatet på konferansen virket spennende, og det har det vært. Det har vært veldig dynamisk og diskusjoner på tvers – hele salen har vært med, kommenterer Paal Christian Myhre, administrerende direktør i Meshcrafts.

IMG_4449
Paal Myhre, Meshcrafts

Han stilte blant annet spørsmål rundt internasjonalisering og partnerskap for vekst. Tilbakemeldingene gikk i hovedsak på å spisse av verdiforslaget tilpasset ulike segmenter.

– Vi har fått tips til hvordan vi bør presentere oss videre og noen innspill på hvem vi bør snakke med. Det viktigste går nok på hvordan vi skal fokusere og hva panelet her mener at vi bør bli bedre på, oppsummerer Myhre.

Neste generasjons mobilitet
Neste selskap ut foran panelet, konsulentselskapet Acando, stilte et dypt spørsmål rundt Norge som industrinasjon. Kan Norge fortsatt ta en posisjon innen neste generasjons mobilitet?

Acando.Jone-Løvvig
Jone Løvvik, Acando

– Over de siste tre årene har vi jobbet mye med selvkjørende teknologi og sånn sett opptatt av hvordan transportbransjen i seg selv kommer til å endre og utvikle seg. Det var interessant å se om vi kunne få noen nye innspill og ny læring på veien, forteller Jone Løvvik (bildet), direktør for strategiske programmer i Acando. Han legger til:

– Vi ser også at elektrisitet, «connectede» biler og ikke minst autonomi sannsynligvis kommer til å skape en viss disrupsjon i denne bransjen, nye aktører og nye forretningsmodeller. Vi var spente på å høre hva andre hadde å si om det.

Løvviks spørsmål skapte livlige diskusjoner i salen. Forsamlingen landet til slutt på at det kanskje er mulig, men at det i så fall er nødvendig å spisse verdiforslaget innenfor noen veldig konkrete områder.

– Vi har fått mange interessante innspill, og også lært litt om hvordan en del startups jobber i forhold til denne bransjen. Vi har hatt gode diskusjoner om hvilke muligheter dette skaper for norske selskaper og norsk industri. Det har gitt noen nye tanker og har vært veldig, veldig spennende, understreker Løvvik.

Turning Tables konferansene er her for å endre innovasjonslandskapet i Norge. Gi nye impulser til etablerte bedrifter og bedre oversikt til oppstartsbedrifter på vei til suksess.

Interessert i innovasjon og teknologiledelse? Del gjerne!