Salvador Baille

Corporate Innovation

Referanser

«Inven2 sitt teknologiteam har benyttet Salvador Baille fra Intelis som fasilitator for vår digitale strategiprosess.
Salvador en er kunnskapsrik rådgiver som leverer kvalitet og som har drevet prosessen på en effektiv og motiverende måte.  Vi er meget godt fornøyd med sluttresultatet og jeg kan anbefale Salvador på det sterkeste.»

Knut Allum
VP Technology
Inven2 AS – Oslo Tech Transfer


”Vi brukte Salvador som foredragsholder i forbindelse med en innovassjonsamling, og Salvador satte virkelig stemningen for resten av samlingen. Salvador er virkelig full av innsikt kombinert med en meget inspirerende formidlingsevne.”

Martin Nerstad, kommersiell direktør E24.no


«Vi har brukt mye tid på å finne den rette mentoren. Det er mye som skal klaffe mellom gründer og mentor. Riktig kompetanse, kjemi og erfaring. Salvador er ikke bare dyktig. Han er engasjert og dedikert. han er en god djevelens advokat og utfordrer oss til å tenke nytt, og motiverer oss til å jobbe med ting vi ikke kunne fra før.

Salvador er svært kompetent med oppstartsbedrifter og gründere, og ser raskt styrker og svakheter ved et case. Best av alt, han er løsningsorientert og en god støttespiller i prosessen»

Jorunn Flydal
Co-founder
Medialounge AS


”Salvador leverte et knall foredrag og performance på scenen. Stram regi og nøye oppbygning mot en finale som sørger for at han har den fulle oppmerksomhet fra salen. Karakter 6.”

Kent Jordet, leder Mediekonferanse 2017


«Jeg har hatt gleden av å jobbe med, og å observere Salvador gjennom de siste 3 månedene der han har tatt ansvaret for konseptutvikling, sponsorater og arrangementer for Connect Østlandet som Business Development Manager der jeg arbeider som Styreleder.

Salvador er en dyktig strateg på tvers av bransjer, han er god på digital strategi og innovasjonsprosesser og innehar et solid nettverk av kompetansepersoner som gjerne bistår han ved behov. Han leverer som lovet og med høy kvalitet. I tillegg til den håndfaste verdien han tilfører til vekstselskaper og næringsliv, setter jeg kanskje allermest pris på hans personlige egenskaper.

Min erfaring er at personlige egenskaper og relasjonevner er det viktigste ved en person.
Salvador er en positiv humørspreder i medgang og ved utfordringer, og med blikk for gode løsninger. Han er dyktig på mellommenneskelig kommunikasjon og er ikke minst en god relasjonsbygger. Jeg håper jeg får gleden av å jobbe med Salvador ved mange anledninger. Han leverer verdi for forretninger og for menneskene rundt seg.»

Ingrid Huseby,
Managing Director Open Garden


”Det er umulig ikke å bli revet med av en så engasjert foredragsholder og fasilitator. Salvadors evne og vilje til å stille de ubehagelige, men nødvendige spørsmålene skiller ham fra mange av dagens innovasjons- og digitaliseringsevangelister. Salvador er svært kunnskapsrik og evner å formidle kompliserte problemstillinger på en forståelig måte. Hans bakgrunn og lange erfaring skaper tillit både i rollen som foredragsholder og fasilitator.»

Øystein Vandvik, Senior Digital Business Advisor Miles AS


«Salvador has made valuable contributions in the course «Innovation and Business Development» with the University of Østfold (HiØ) for last year students in the area of IT. He has contributed to making the course relevant to the students, both through lectures and not least giving the students access to present their ideas in relevant forums.
Salvador is enthusiastic, competent and very pleasant partner. I hope to continue working with him in the future»

Per-Gunnar Fyhn
Førsteamanuensis at Høgskolen i Østfold


«Ved bruk av sin brede kunnskap, analytiske legning og problemløsningsevne, utarbeidet Salvador et tydelig og velbegrunnet beslutningsunderlag for oss i meget komplekst case. Salvador sin positive væremåte og resultatorienterte fokus bidro til et meget godt samarbeid. I tillegg til at leveranse mer enn innfridde våre høye forventninger ble det også levert innenfor avtalt tid og budsjett»

Bjarne Tvete, BEng, MSc, MBA.
Business Development Manager
Inven2 AS – Oslo Tech Transfer


«Salvadors foredrag «Innovasjon i etablerte bedrifter: The good, the bad and the ugly» traff rett på spikeren for utvidet ledergruppe i Norkring.

Salvador presenterer på en inspirerende og energisk måte, og hans lange erfaring og detaljkunnskap om bransjen skapte tillit og motivasjon for våre ledere. Tilbakemeldingene  var utelukkende positive, og skapte gode diskusjoner på ledersamlingen og i organisasjonen i etterkant»

Inger Gløersen Folkeson
CFO
Norkring AS


«To know more about the Manufacturing industry in Norway, their strategy, their needs and thoughts around different technologies, Tieto Norway have used Salvador Baille and his company Intelis to perform a market research. In this research we have interviewed 12 different manufacturers at a high management level. The survey has given us very valuable insight and has been conducted promptly, professionally and with high quality»

Øystein Skurdal
Senior Sales Manager
Tieto Norway


«Salvador is one of the most knowledgeable and interesting analysts I know when it comes to the core of digital transformation: the interplay between business models, economical processes and technological advances.»

Jens Andreas Huseby
Head of Digital Transformation
Avinor AS


%d bloggere like this: