Mandag tjuende mai ble Huawei offisielt svartelistet av USA. Dermed ble flere teknologiselskaper tvunget til å stoppe å levere varer og tjenester til den kinesiske telekom giganten. 

Dette er veldig dårlige nyheter for Google også. Presidenten i USA har faktisk bombardert hele strategien til giganten fra Mountain View og kastet selskapet inn i en meget vanskelig strategisk posisjon. For Google var det nemlig essensielt å ha Huawei som alliert og partner. 

For det første er det viktig å notere seg at det eneste relevante produktet som Google noensinne har hatt er salg av reklame knyttet til søk og YouTube. Disse står per i dags dato for ca. åttitre prosent av all omsetningen, og antakeligvis all profitten som genereres. 

Ledelsen i Google forstår at denne er en sårbar posisjon og har i flere år prøvd å diversifisere selskapet. Google har kjempet lenge om å ta en posisjon som leverandør av skytjenester og etter hvert maskinvare i form av digitale assistenter eller egne smarttelefoner.  Disse er satsingsområder som fortsatt ikke kan måle seg med kjernevirksomheten hverken i omsetning eller avkastning, men som ledelsen tror blir relevante drivere i fremtiden. Google følger egentlig beste praksis i bedriftsinnovasjon. De bygger nye forretningsområder mens kjernevirksomheten fortsatt leverer gode kontantstrømmer.

Problemet for Google er at kjernevirksomheten viser tegn til utmattelse etter nesten tjue år med eventyrlig vekst.  Omsetningen vokser fremdeles, men facebook, som konkurrerer om de samme reklameinntektene, vokser femti prosent fortere. Amazon har i det siste også begynt å markere seg på alvor som en aktør innen digital reklame. 

Kilde: CNBC

Google har også en annen sårbarhet i kjernevirksomheten, nemlig selskapets distribusjonsmodell. For å sikre at de viktigste mobilprodusentene leverer Google søk installert som første valg på deres produkter må Google betale dem saftige summer. Disse betegnes som trafikk kostnader og er kritiske for Google. I første kvartal i år var disse like store som hele nettoresultatet.

For å ha en god forhandlingsposisjon og holde trafikk kostnadene under kontroll er det altså essensielt for Google at det finnes så mange fabrikanter av smarttelefoner som mulig. Ideelt sett burde markedsandelene til disse i tillegg være så like som mulig. De siste årene har triumviratet Samsung, Apple og Huawei sørget for å sikre dette ønskede scenarioet

Trump har gjort slutt på denne relativt behagelige situasjonen. Det er lite sannsynlig at mindre kinesiske produsenter av mobiltelefoner vil ta plassen som Huawei nå etterlater. De er altfor små og har ikke de finansielle ressursene som Huawei måtte dedikere i flere år for å vinne en relevant markedsposisjon. Med stor sannsynlighet vil både Apple og Samsung gjøre alt de kan for å erobre markedsandelene som nå åpnes. Dette gjelder spesielt premium segmentet, der kundene har størst kjøpekraft og dermed er mest interessante for annonsørene. Google må med andre ord gjøre seg klar for enda høyere trafikk kostnader på sikt.

Dette kan ha store konsekvenser. Den første og mest åpenbare er at høyere trafikk kostnader vil føre til at bunnlinjen vil levere mindre tilfredstillende tall enn aksjonærene er klare til å tåle. 

Den andre og mer alvorlige konsekvensen på sikt er at Google kan bli tvunget til å sette ned innovasjonstakten. Datasentre for skytjenester, egne smarttelefoner og utvikling av digitale assistenter krever store investeringer som drenerer ressurser fra kjernevirksomheten. Når disse ressursene blir mindre fordi veksten avtar og trafikk kostnadene øker kan Google se seg nød til å forkaste flere av disse nye initiativene. Det er til og med mulig at videreutviklingen av nye spennende teknologier som programvare for selvkjørende biler eller kunstig intelligens blir satt på  vent. Google kan til og med bli tvunget til å prioritere produksjon og kommersialisering av egne mobiltelefoner. Målet blir i så fall å ta opp kampen mot Apple og Samsung og dermed redusere trafikk kostnadene og beskyte kjernevirksomheten. Det blir dyrt. 

Mye har blitt sagt om hvordan Huawei kan bli påvirket av Trumps beslutning, men denne handlingen kan også ha alvorlige konsekvenser for innovasjonstakten i Google og forsinke utviklingen av nye spennende og nyttige teknologier i flere år fremover.

Eller blir dette kanskje til en mulighet for en ny generasjon av fryktløse oppstartsbedrifter?

Interessant? Del gjerne!