Det er blitt stadig mer vanlig at ulike grupper eksperter lanserer eller forvalter en form for innovasjonsindeks som skal rangere de mest innovative selskapene i et land eller i en bransje. I de siste har jeg lest tre ulike innovasjons-hit parades: Fra NHH, fra Boston Consulting Group og fra Innomag. Det er tre aspekter ved disse indeksene som jeg synes er veldig oppsiktsvekkende:

  1. Alle tre bruker tre ulike metoder for å måle hvor innovative bedriftene er
  2. Alle tre fokuserer på store selskaper
  3. Selskapene havner på veldig forskjellige plasser på tvers av alle tre indeksene

Dette resulterer etter min mening i følgende konklusjoner:

  • Samfunnet mangler en konsistent definisjon av innovasjon. Dette resulterer naturligvis i forvirring og et sett med buzzord som jeg skjønner godt næringsledere har problemer med å forholde seg til.
  • Innovasjon som konsept har blitt et mål i seg selv i stede for hva det egentlig er: Ett av mange verktøy som ledelsen har for å øke verdi for aksjonærene.  Antakeligvis det mest risikable av alle sammen også.
  • Dermed gir slike innovasjonsindekser ingen praktisk informasjon om verdiskapning av disse innovasjoninitiativene for selskapene. De kan også skape usikkerhet blant ledelsen, de ansatte og eierne: “Er vi innovative eller ikke, når ulike indekser plasserer oss først på fjerde plass og så på fjortende?”

Hør på Shifter podcasten om temaet: Vi må sette en stopper for innovasjonssirkuset  med Lucas Weldeghebriel og meg.

Alle disse punktene fører meg til følgende anbefalinger til ledere med genuin interesse for å øke selskapets verdi ved å introdusere nye produkter og tjenester.

Innovasjon er ikke et magisk virkemiddel uten konsekvenser: Innovasjon er derimot  ett av mange verktøy som ledelsen har for å øke verdi for aksjonærene, og antakeligvis det mest risikable av alle sammen

  • Finn din egen definisjon av innovasjon, vær konsistent i bruket og kommuniser den tydelig til organisasjonen, kunder og partnere
  • Husk at innovasjon er et verktøy for verdiskapning. Identifiser og kontroller hvordan og i hvilken grad innovasjonsinitiativene i selskapet skaper verdi for aksjonærene i dag eller i fremtiden. Ellers snakker vi bare om en glorifisert kostnadspost.

Se på regnskapet, på balansen, på operative cash flows, på ROE og ROA. Se på den strategiske posisjonen som ditt selskap har. Hvordan har innovasjon forbedret disse essensielle indikatorene frem til nå? Hvordan skal innovasjon gjøre det i fremtiden?

Interessant? Del gjerne!