API økonomien har tatt helt av. Det som var en obskur praksis for noen initierte er nå blitt en gigant business i rå vekst. API økonomien har muliggjort forretningsmodellene som vi nå naturlig knytter til hvordan vi konsumerer internett-baserte produkter og tjenester.

growth-in-web-apis-since-2005_0

Uten API økonomien hadde vi ikke hatt Amazon Web Services eller Appstore som vi kjenner dem nå, eller Google maps integrert med andre apps, eller PSD2 (Payment Service Directive 2). I tillegg har det blitt en signifikant bærebjelke av Open Innovation bevegelsen.

Hør Shifter podcast om API økonomien og ny mulig bankregulering her.

Hva er en API  – Application Programming Interface- og hvorfor snakker vi om API økonomien? Enkelt forklart er APIer små kodebiter som kobler ulike IT applikasjoner med hverandre. Dermed blir det mye enklere å integrere data og tjenester i en applikasjon – for eksempel produktpriser lagret i et kassaapparatsystem- med data og tjenester fra en annen applikasjon. Alternativt gjør APIer mulig å koble applikasjoner til en plattform. Leseren kan finne en mer presis beskrivelse av hva en API er her.

Før måtte man etablere et helt nytt prosjekt med ressurser parter for å kunne integrere ulike programvarer. Dette er tidskrevende og dyrt. Når disse APIene er klare på forhånd blir det plutselig mulig å utvide spesifikasjonene og kapabilitetene i en programvare eller en plattform med nye features raskere og billigere. Dette gjør den samlede prestasjonen bedre

Internettøkonomien har blitt de facto en API økonomi, og vi bruker APIer hele tiden.

Noen eksempler på APIer:

  • Når leseren bruker Facebook profilen sin for å logge inn på ulike applikasjoner på nett.
  • Når man kan ha tilgang til lokasjonen av et selskap direkte på Google maps integrert i en nettside
  • Når man identifiserer seg selv på en nettside med BankID, er det BankID APIen som benyttes av nettsiden

Hvilke er de praktiske fordelene for forbrukerne og for bedrifter som har APIer som en essensiell del av en innovasjonsstrategi?

Interessert i et foredrag om innovasjon og teknologi for ditt firma? Book her.

For forbrukeren:

  • Mindre friksjon i kundereisen. Facebook-basert innlogging er et eksempel. Identifisering av brukeren på nettsider via APIer fra BankID er et annet.
  • Mer og raskere innovasjon. APIer gjør det mulig for etablerte selskaper og gründerbedrifter å ekstrahere data fra flere andre selskaper, prosessere dem, og levere nye tjenester basert på disse. Yelp.no sitt hovedprodukt er å gi deg anbefalinger om for eksempel restauranter. Samtidig leverer denne tjenesten lokasjonen til restauranten på Google Maps, lokaliserer shoppingsentre i nærheten og gir muligheten til å ta kontakt med anmelderne via facebook. Alt dette skjer aved bruk av APIer.

For bedrifter:

  • Raskere og billigere utvikling av nye produkter og tjenester.
  • APIer gir plattformen eller programvaren mulighet til å vokse raskere ved å ekspandere brukermassen og utvikle nettverkseffekter. Jo flere tredjeparter som utvikler tilleggstjenester basert på en applikasjons APIer, desto bedre blir denne applikasjonen og flere brukere kan ta den i bruk.
  • Få tilgang til nye gode forretningsidéer og dermed mulighet til å kjøpe “vinnere” eller kopiere dem. Eieren av plattformen eller applikasjonen som tilbyr APIer som andre bedrifter – gjerne startups- bruker for å utvikle nye konsepter kan observere hvilke av disse som blir vinnere i markedet. Dermed kan de kopiere disse. Alternativt kan de kjøpe disse startups i stede.

Disse fem grunnene har gitt API økonomien en avgjørende rolle i utviklingen av internettøkonomien og hjelper stadig flere selskaper å innovere og forbli relevante.

Har din organisasjon en API strategi?

Interessant? Del gjerne!