Jeg har vært involvert i innovasjonsprosesser og i utviklingen av nye produkter og tjenester i mesteparten av min karriere, både fra et strategisk og fra et operativt perspektiv. Jeg er heldig og har i tillegg hatt mulighet til å jobbe i mega-corporations og som rådgiver for små, men veldig innovative og modige gründerbedrifter.

Det som jeg syns er interessant er skilleveggen som preger disse to selskapstypene. Det er sjeldent de to snakker sammen på lik linke. Enten er de store “altfor trege og selvsentrert” eller er de små “useriøse, typisk gründerselskap”.  Disse to partene snakker sammen først når de desperat trenger hverandre, altså i en oppkjøpssituasjon.

Jeg synes at sånne holdninger er feil. Jeg har opplevd selv å jobbe med å lansere nye produkter  fra store selskaper som rett og slett har manglet den nødvendige teknologiske og markedsmessige innsikten til å ta rasjonelle beslutninger. Resultatet pleier å være lange utredninger, dyre markedsundersøkelser (for hva de er verdt), mye usikkerhet og unngåelige forsinkelser.

På den andre siden har vi vekstselskaper som sliter med å forstå de operasjonelle, finansielle og regulatoriske implikasjonene av den store visjonen de sikter mot.

Begge kan lære av hverandre, men de har manglet etter min mening åpne og fortrolige arenaer for utveksling av idéer, utfordringer og ambisjoner.

Jeg er medlem i Connect Østlandet. Vi i Connect Ø. har utviklet en ny type konferanse akkurat mot denne problemstillingen: Turning Tables. Dette nye konseptet går på å at både vekstselskaper og etablerte bedrifter utfordrer og får råd fra hverandre ved å sitte som eksperter i paneler for hverandre.

I januar organiserer vi en Turning Tables konferanse dedikert til kraft- og energibransjen.

“Disrupting the Energy Business”

Om du er interessert i utviklingen av Energibransjen i Norge eller er  interessert i innovasjon generelt, håper vi å kunne hilse på deg 19. januar,  i hovedkontoret til Deloitte Norge, Dronning Eufemias gate 14 i Oslo.

Programmet finner du her

Påmelding til arrangementet finner du her.

Spre ordet!