En versjon av dette blogginnlegget ble publisert først i E24.no onsdag 19. september.

Tirsdag 18. september ble kunngjort at Schibsted konsernet skal splittes i to. På den ene siden vil Schibsted beholde sitt navn, Schibsted ASA, og beholde de nordiske aktivitetene pluss Schibsted Growth, med vekststjernen Lendo i porteføljen. På den andre siden vil det nye selskapet, foreløpig under navnet MPI, inkludere alle rubrikksatsingene utenfor Norden.

Målet skal være å sementere en betydelig nok markedsposisjon før konkurrentene klarer å få en signifikant fotfeste.

Denne omstruktureringen mener jeg er i prinsipp riktig, strategisk godt begrunnet og godt kommunisert. Likevel kan den virke overraskende. Schibsted ble tross alt omstrukturert så sent som for ett år siden på en helt annen måte, nemlig delt i Media på den ene siden og Rubrikk på den andre. Hyppige omstruktureringer er vanligvis ikke å anbefale fordi de trenger en omstillingsperiode som er veldig krevende og som pleier å bremse effektiviteten i en organisasjon. Ledelsen i Schibsted vet sannsynligvis dette. De må ha en god grunn for å gjennomføre det som til og med den påtroppende konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, har definert som «en ganske omfattende restrukturering»

Ledelsen i Schibsted har faktisk en veldig god grunn, nemlig penger. Vi lever i en verden der Facebook og Google står for nesten nitti prosent av all veksten innen digital reklame. Amazon er i ferd med å svelge resten. For Schibsted er det enda mer strategisk viktig at både Facebook og Google har sterke satsinger innen markedsplasser, Schibsteds vekstmaskin. Det finnes ikke sølvmedaljer i internettøkonomien.


Interessert i innovasjon og teknologi for ledere? Følg bloggen!


For å ha en sjanse til å konkurrere mot disse gigantene og andre mindre lokale aktører må Schibsted vokse så fort som mulig i de markedene rubrikkaktivitetene er i gang, eller i nye. Målet skal være å sementere en betydelig nok markedsposisjon før konkurrentene klarer å få en signifikant fotfeste.

Den nye strukturen gir MPI mye større frihet til å hente ny kapital fra markedet, inngå Joint Ventures, kjøpe andre lovende aktører og divestere fort i de geografiene som etter hvert ikke viser seg å være verdt innsatsen.

Viktigheten av behovet for kapital for videre vekst blir enda tydeligere når man tar i betrakting de operasjonelle konsekvensene av denne omstruktureringen. Ifølge pressemeldingen skal rubrikkenhetene i Norge og Sverige, Finn og Blocket, utveksle beste praksis med MPI, men det står ingenting der om hvordan.

Hvem vil eie Schibsted Tech Polska, utviklingshuset i Schibsted, etter hvert? Selskapet nevnes ikke med ett eneste ord i pressemeldingen, og det skal kanskje levere til både MPI og nye Schibsted ASA? Hvordan skal disse leveransene prioriteres i praksis? Man skal ikke se bort fra at også Schibsted Tech Polska blir etter hvert skilt ut i en egen uavhengig bedrift eller deltar i en annen type strukturendring.

Uansett er det Schibsted ASA som frem til nå har eid teknologien som støtter selskapene i MPI porteføljen. Vil en potensiell medeier i noen av MPI selskapene akseptere at teknologien skal komme fra verdikjeden som Schibsted ASA kontrollerer?

Nye Schibsted ASA vil også ha en operasjonell utfordring med Schibsted Growth, som inkluderer en portefølje av innovative satsinger som skal drive veksten i Schibsted fremover.

Ifølge den siste interim rapporten vokser Schibsted Growth imidlertid ikke, til tross for at finanstjenesten Lendo øker betydelig i omsetning. Vekstselskaper i en sånn portefølje trenger både fokus fra ledelsen og betydelige midler i lengre perioder. Det blir vanskelig for det nye Schibsted ASA å dedikere fokus og spesielt midler til sånne risikofylte småbedrifter når konsernet, sett under ett, ikke vokser og leverer stadig lavere EBITDA. Hvis Schibsted Growth fortsatt skal være viktig for konsernet må Kristin Skogen Lund bruke all hennes erfaring på å kommunisere satsingen og verdien i det for aksjonærene. Det ville løfte henne til samme høyde som kommunikasjonsmesterne Jeff Bezos eller Meg Whitman, tidligere CEO i HP Enterprise. Alternativet kan være å skille ut porteføljen eller overføre Schibsted Growth til MPI.


Foredrag eller workshop? Ta gjerne kontakt!


Ledelsen i Schibsted har tatt et modig skritt fremover. Denne omstruktureringen viser vilje til å satse og evner til å tilpasse seg en markedsrealitet i stadig endring. Likevel blir det ikke lett, og det er høyst sannsynlig at vi vil se flere strukturelle endringer fremover, både i MPI og i det nye Schibsted konsernet.

Interessant? Del gjerne!