Vi nærmer oss slutten av året, og 2016 har vært et svært godt år for Intelis.

Her er tilbakemeldingene som kundene har gitt om oppdragene og foredragene som har blitt gjennomført. Jeg er oppriktig takknemlig for disse oppmuntrende uttalelser.

Ta kontakt dersom ditt selskap eller en av forretningskontaktene dine har behov for bistand innen innovasjon, forretningsutvikling og teknologiledelse i 2017.

Here to help!

Alt godt,

Salvador Baille
Daglig leder
Intelis


“Ved bruk av sin brede kunnskap, analytiske legning og problemløsningsevne, utarbeidet Salvador et tydelig og velbegrunnet beslutningsunderlag for oss i meget komplekst case. Salvador sin positive væremåte og resultatorienterte fokus bidro til et meget godt samarbeid. I tillegg til at leveranse mer enn innfridde våre høye forventninger ble det også levert innenfor avtalt tid og budsjett”

Bjarne Tvete, BEng, MSc, MBA.
Business Development Manager
Inven2 AS – Oslo Tech Transfer


“Vi har brukt mye tid på å finne den rette mentoren. Det er mye som skal klaffe mellom gründer og mentor. Riktig kompetanse, kjemi og erfaring. Salvador er ikke bare dyktig. Han er engasjert og dedikert. han er en god djevelens advokat og utfordrer oss til å tenke nytt, og motiverer oss til å jobbe med ting vi ikke kunne fra før.

Salvador er svært kompetent med oppstartsbedrifter og gründere, og ser raskt styrker og svakheter ved et case. Best av alt, han er løsningsorientert og en god støttespiller i prosessen”

Jorunn Flydal
Co-founder
Medialounge AS


“Salvadors foredrag “Innovasjon i etablerte bedrifter: The good, the bad and the ugly” traff rett på spikeren for utvidet ledergruppe i Norkring.

Salvador presenterer på en inspirerende og energisk måte, og hans lange erfaring og detaljkunnskap om bransjen skapte tillit og motivasjon for våre ledere. Tilbakemeldingene  var utelukkende positive, og skapte gode diskusjoner på ledersamlingen og i organisasjonen i etterkant”

Inger Gløersen Folkeson
CFO
Norkring AS


“To know more about the Manufacturing industry in Norway, their strategy, their needs and thoughts around different technologies, Tieto Norway have used Salvador Baille and his company Intelis to perform a market research. In this research we have interviewed 12 different manufacturers at a high management level. The survey has given us very valuable insight and has been conducted promptly, professionally and with high quality”

Øystein Skurdal
Senior Sales Manager
Tieto Norway


“Salvador is one of the most knowledgeable and interesting analysts I know when it comes to the core of digital transformation: the interplay between business models, economical processes and technological advances.”

Jens Andreas Huseby
Head of Digital Transformation
Avinor AS

Share if you care. Jeg vil sette pris på det.