Med jevne mellomrom tar jeg på meg oppdrag som mentor for oppstartsbedrifter. Det er  alltid stimulerende å kunne gi støtte og råd til mennesker som har både fokus og vilje til å lykkes med sin virksomhet.

Nesten uten unntak kommer på et eller annet tidspunkt spørsmålet om finansiering av selskapet for videre vekst eller for ren overlevelse. Samtalen pleier å dreie seg om hvor mye penger gründeren trenger, hvem som jeg kjenner som kan være interessert i å investere, og hvor stor andel i selskapet gründeren bør gi fra seg.

Det dreier seg alltid om et egosentrisk perspektiv fra gründerens side. Men hva med investorenes perspektiv? Akkurat i den fasen er investoren den viktigste kunden og strategiske partneren som oppstartsbedriften har. I samtaler med investorer må derfor gründeren tenke som når hun prøver å selge produktet sitt til potensielle kunder. Gründeren må tenke lenge og hard: Hvorfor er mitt selskap en overlegen investering sammenliknet med alternativene?

Spørsmålet er ytterst relevant fordi investorene har mange andre valg. Ikke alle gründere forstår at konkurrentene om investorenes penger ikke bare er andre gründerbedrifter, men alle andre investeringsobjekter som er tilgjengelige på det tidspunktet. Enda færre forstår hvor hard konkurransen er og hvor mange mye mindre risikofylte objekter en potensiell investor kan velge fremfor å investere i en gründerbedrift.

Det finnes, selvfølgelig, eiendom. Det har pågått en heftig debatt lenge om hvor urettferdig norske gründerbedrifter blir skattemessig behandlet i forhold til eiendom. Selvfølgelig er gunstige skatteordninger på eiendom ikke positiv med tanke på å investere i gründerbedrifter og innovasjon.

Likevel kan ikke en gründer ignorere realiteten investorene lever i. Denne realiteten er dessuten ikke bare norsk, men foregår mange steder i verden. Fra Vancouver til London, New York og Stockholm, eiendomspriser har utviklet seg ville i takt med stimulerende tiltak og ultra lave renter innført av sentralbankene siden finanskrisen i 2008.

Interessant nok er Silicon Valley kanskje det verste eksemplet på eiendomspriser som har spinnet ut av kontroll. I Palo Alto har prisene doblet seg siden 2006. Der kan en leilighet på 73  kvm prises opp til 11 millioner norske kroner. Likevel er Silicon Valley det viktigste sentret i verden for innovasjon og entreprenørskap. Massive investeringer i gründerbedrifter kan altså konkurrere med skyhøye eiendomspriser så lenge den forventede avkastingen er bra nok i forhold til risikoapetitten hos investorene.

Så finnes det aksjemarkedet. Vi har hatt et massivt bull-markedet i børsene verden over de siste årene, som utviklingen av aksjeindeks S&P kan eksemplifisere. Utviklingen der har vært enda mer brutal enn innen eiendom, med en tredobling av verdien siden 2008. (kilde: Yahoo Finance)

sp

Hovedindeksen til Oslo Børs har fulgt en liknende utvikling.  (kilde: E24.no)

oslobors

Dette er et bull markedet av dimensjoner, som fram til nå har løpt nesten risikofritt med sentralbankene i ryggen (I japan har sentralbanken til og med kjøpt aksjer direkte for å garantere deres avkasting). Det er derfor forståelig at en informert investor vil stille seg spørsmål rundt hvor smart det er å investere i gründerbedrifter når alternativet er saftige avkastinger med lav risiko.

I tillegg finnes det andre muligheter som obligasjonsmarkedet (både statlige og corporate), direkte investeringer i enkelte aksjer mm.

Informerte investorer har en klar forpliktelse: De må maksimere avkastingen fra investeringene side. I en verden med et bredt spektrum av muligehter både nasjonalt og internasjonalt må norske gründere kjempe mot alle disse andre mulighetene og vinne over dem.

Det er ikke nok å bevise for potensielle investorer at ideen eller produktet er utmerket, eller at teamet er erfaren eller med imponerende ekspertise. Gründere som vil rekruttere de beste investorene for sitt selskap må være profesjonelle og gjøre leksene sine. De må kunne presentere for dem en avkasting på nivå med andre områder de pleier å investere i eller høyere. Å bruke litt tid på å finne ut hvilken type objekt en potensiell investor pleier å være interessert i kan gi livsviktig informasjon om avkastingen som forventes.

Gründere som forstår denne enkle finansielle regelen vil være i stand til å vurdere riktig hvor attraktivt deres selskap egentlig er for kapitalmarkedet. De vil være i stand til å maksimere prisen de kan få for det mest dyrebare de har: Sin oppstartsbedrift.

Alternativet kan være å kaste bort flere år med hardt arbeid uten engang å være klar over det.

Interessant? Del gjerne!