Mens mange snakker, prøver noen av oss å gjøre noe praktisk for at Norge skal bli mindre avhengig av olje og mer fokusert på innovasjon. Som noen av dere vet, foreleser jeg sammen med førsteamanuensis Per-Gunnar Fyhn i forretningsutvikling og innovasjon ved Høgskolen i Østfold. I løpet av våren må elevene komme med en egen forretningsidé som de skal utvikle til en kommersiell realitet i løpet av fire måneder. Studentene presenterer sine fremskritt underveis for to paneler av eksperter og investorer og for Innovasjon Norge.

Forrige torsdag 14.4 presenterte studentene sinde prosjekter for det andre panelet i år. Mange takk til Christian Ursin-Holm, Adm Dir i Innoco, Jørund Sollid, Business Development Manager i Inven2 og seriegründer Christoffer Andvig. Første møte med en investor er allerede avtalt, men ta kontakt dersom du vil høre mer om disse forretningsideene på jakt etter investeringskapital!