Det startet kanskje i Europa, men i det siste har journalister og politikerne i USA reagert kraftig på atferden som enkelte teknologikjemper viser. Spesielt Google, Apple, Facebook og Amazon er under lupen. Røstene for regulering av disse selskapene skriker stadig høyere.

Vil du ha meg som konferansier eller foredragsholder om innovasjon og digitalisering av din bransje, eller et annet tema du brenner for? Eller vil du diskutere en konkret problemstilling med meg? Trykk på knappen!

I slutten av juli ble professor Jo Thori Lind og jeg intervjuet i E24 og spurt blant annet om hvordan det kan være mulig å regulere disse gigantene. Om det er riktig å gjøre det og konsekvensene av å tenke mer med hjerte enn med hjernen er et annet tema som jeg skal skrive om i en senere anledning. Blant annet å splitte opp disse selskapene eller ikke la dem kjøpe opp startups. Men blir disse tiltak enkel å gjennomføre? Hvilke historiske referanser har vi? Og har de fungert?

Lenken til artikkelen og intervjuet kan leseren finne her.

God lesning!

Interessert? Del gjerne eller ta kontakt!