Det startet kanskje i Europa, men i det siste har journalister og politikerne i USA reagert kraftig på atferden som enkelte teknologikjemper viser. Spesielt Google, Apple, Facebook og Amazon er under lupen. Røstene for regulering av disse selskapene skriker stadig høyere.

I slutten av juli ble professor Jo Thori Lind og jeg intervjuet i E24 og spurt blant annet om hvordan det kan være mulig å regulere disse gigantene. Om det er riktig å gjøre det og konsekvensene av å tenke mer med hjerte enn med hjernen er et annet tema som jeg skal skrive om i en senere anledning. Blant annet å splitte opp disse selskapene eller ikke la dem kjøpe opp startups. Men blir disse tiltak enkel å gjennomføre? Hvilke historiske referanser har vi? Og har de fungert?

Lenken til artikkelen og intervjuet kan leseren finne her.

God lesning!

Interessert? Del gjerne eller ta kontakt!