Første februar fikk vi beskjed om at MTG Nordics (Viasat, TV3, produksjonsselskaper og flere radiokanaler) skulle selges til den danske telekomoperatøren TDC, som i Norge eier Get. Prislappen var nesten tjue milliarder svenske kroner. Denne prisen var basert på gjennomsnittsprisen i de ti siste handelsdagene før kunngjøringsdatoen. Det resulterende selskapet ville skape Europas første integrerte media- og telekommunikasjonsaktør, et tilsynelatende spennende verdiforslag for aksjonærene i begge selskapene.

For MTG var denne operasjonen livsviktig fordi konsernet vil rendyrke sin aktivitet mot vekst i nye digitale medier- spill, youtube kanaler og digital markedsføring. I internettøkonomien betyr vekst dog å konkurrere i en nådeløs arena der rikelig tilgang til kapital er en essensiell betingelse for å lykkes. Salget av det tradisjonelle mediehuset i MTG Nordics var måten å skaffe seg ny nødvendig kapital på.

Aksjonærene i TDC ble ikke overbevist. De sendte ned aksjeprisen til TDC elleve prosent ned etter avtalen ble kjent. En gruppe pensjonsfond kunngjorde noen dager sendere at de vær villige til å kjøpe TDC. Aksjeprisen økte med atten prosent. Tilbudet ble avslått, men Telia ble også interessert i å kjøpe den danske telekomoperatøren. Nye fond har kommet med et tilbud.

Følgelig har oppkjøpet nå blitt opplyst. Hvorfor det, når ledelsen i både MTG og TDC argumenterte ivrig for oppkjøpet som en banebrytende og verdiskapende strategisk operasjon?

I realiteten var utfallet som forventet. En vertikal integrasjon må kunne levere verdi på ett eller flere av disse områdene.

Verdiskapning ved vertikalintegrasjon

  • Oppkjøpet er billig sammenliknet med markedsprisen
  • Oppkjøperen kan styre oppkjøpsobjektet bedre enn den tidligere ledelsen
  • Man skaper operasjonelle eller finansielle synergier
  • Man vinner markedsmakt

En analyse av disse punktene danner fort et tvilsomt bide av operasjonen.

For det første var oppkjøpet ikke billig. TDC skulle betale markedsprisen for MTG Nordics.

For det andre er det svært usannsynlig at TDC – en Kabel TV og telekomoperatør-  kan drive MTG – et medieselskap – bedre enn den nåværende ledelsen kan. Faktisk er det såpass usannsynlig at CEOen i MTG hadde blitt i det nye resulterende selskapet som “Deputy group CEO”.


Interessert i innovasjon og den digitale økonomien? Bestill foredrag/ workshop her


Synergiene som ble vist til skulle skapes i løpet av tre lange år. I teknologi- og innholdsverden er tre år en evighet. I tillegg er det et kjent fenomen at synergier er enkle å regne hjem på regneark, men ikke fult så enkle å realisere i virkeligheten, spesielt i vertikale integrasjoner.

Denne operasjonen måtte dermed kunne begrunnes strategisk, men for aksjonærene i TDC var dette også vanskelig å forstå.
Man kan ikke regne med de nye kontantstrømmene som skulle komme ved distribusjon av innholdet fra MTG til andre brukere enn egne abonnenter. Disse nye kontantstrømmene var allerede der før oppkjøpet og innbakt i oppkjøpssummen.

En mulighet for TDC var å vinne markedsandeler ved å tilby TV3, Viasat osv kun til TDC kunder. I et ideelt scenario vil abonnementene til andre operatørene (som Altibox eller Canal Digital her i Norge) sagt opp sine kontrakter og gått over til TDC (her i Norge Get). Dermed hadde TDC vunnet nye abonnenter og økt omsetningen fra kabel TV, bredbånd og mobil. Likevel er dette scenario ikke risikofritt heller. For det første er det ikke enkelt å bytte bredbåndsleverandør pga av den fysiske infrastrukturen -de såkalte lokale monopoler- og bindingsavtalene. For det andre opplever nordiske innholdsleverandører gradvis større konkurranse fra internasjonale giganter som Netflix og HBO. For det tredje er det høyst sannsynlig at regulatoriske myndigheter vil se på et slikt markedsmakt som mistenksomt, både på fast og mobil fronten, og kan fort forby eller begrense det. Så er det Sverige, der MTG har hovedkontoret, men TDC ikke har noen nevneverdige operasjoner lenger.

I tillegg betyr operasjonen en dyr satsing på å skape nytt konkurransedyktig innhold mot de stadig større summene som internasjonale aktører som Netflix og HBO investerer. Investeringer i innholdsproduksjon er risikable og kan derfor bety færre midler til satsing på 5G, den nye generasjonen mobiltjenester.

Realiteten er at hensikten med oppkjøpet var uklar fra starten til tross for de store ordene. Aksjonærene i TDC foretrekker derfor et rask utbytte av deres investering ved å selge selskapet til andre aktører.

I mellomtiden må MTG finne seg en ny kjøper for MTG Nordics. Selskapet er mest sannsynligvis fortsatt til salgs.

Dette innlegget ble først publisert i E24.no den 12. februar 2018.

Interessant? Del gjerne!