Vi alle vet at den tradisjonelle retailbransjen – i Norge og i resten av verden – er i krise. I mine øyne befinner seg retail der media – spesielt avisbransjen – var for ti år siden.

Risiko- og beslutningshjelpgiganten Bisnode intervjuet meg om temaet 17. oktober. Sammen med den anerkjente datakvalitetrådgiver Arne Palm Rosness diskuterer vi situasjonen i bransjen, perspektiver, trusler og også de fine mulighetene som åpner seg for de som tørr å tenke annerledes.

Noen highlights:

 • Retail er mer enn bare å selge varer 
 • Verdikjeden har kollapset  – hva nå?
 • Sats på spesifikke segmenter
 • GDPR, et konkurransefortrinn overfor internettgigantene
 • Ingen innovasjon i “off the shelf” løsninger
 • Konkurransefortrinn ligger i datahåndtering, og GDPR kan være et konkurransefortrinn mot de store internasjonale giganter. 

Del gjerne dersom interessant.

Enjoy!

_________________________________________________________________________________________
Innovasjonsrådgiver Salvador Baille i Intelis mener norsk retailbransje har gode muligheter til både å overleve og trives i et marked med stadig større konkurranse fra netthandel og store, utenlandske aktører. Men det krever at bransjen er villig til å ta grep – nå!

salvador-baille

Kundereisen er mer enn bare salg av varer

– For meg er ikke retail bare salg av varer. Det er hele opplevelsen kundene har langs kundereisen – fra de tenker at de trenger noe, eller det øyeblikket de ser en reklame på Facebook, og hele veien frem til selve transaksjonen, sier Salvador Baille, daglig leder i rådgivningsfirmaet Intelis (bildet).

Retail har et snevert syn

Han mener retailbransjen har for snevert syn på hvordan de kan nå ut til kundene, og minner om at kundereisen har langt flere aktører enn bare en kunde og en butikk.

Den erfarne rådgiveren nevner betalingsaktører, sosiale medier og en rekke nyvinnende teknologier – som eksempler på aktører og tjenester som skal støtte kundereisen og gjøre vår kjøpehverdag enklere.

Les også: Norske bedrifter driver godt, tjener mindre

– Verdikjeden har kollapset

– Det er utrolig hvordan verdikjeden har kollapset. Det etableres stadig nye tjenester som gjør kundens opplevelse bedre, men likevel ønsker alle å nå kunden på likt. Alle vil gå direkte mot sluttbrukeren og styre unna alle mellommenn, sukker han.

retail-l.jpg

Retail står foran en fantastisk reise

Salvador Baille tror retailbransjen i Norge snart kommer til å gå gjennom det han beskriver som «en fantastisk reise» for å effektivisere selve operasjonen.

– Retailbransjen er nå der mediabransjen var for ti år siden. Forskjellen er at utviklingen denne gangen vil gå mye raskere, noe som i stor grad skyldes den utbredte bruken av mobiltelefon, sier han.

Les også: Virke: – Folk har mer penger mellom hendene

En mer helhetlig tankegang

Innovasjonsforkjemperen tror nøkkelen til suksess for norsk retail vil være å adoptere en mer helhetlig tankegang, der man bygger videre på på lokal tilknytning, kombinerer fysisk og digital tilstedeværelse i markedet og dyrker samarbeid mellom aktørene.

– Hvis du vet at en kunde som handler i en butikk pleier å fortsette videre til McDonalds i bygget ved siden av, hvorfor skal ikke da disse to aktørene kunne samarbeide? spør han.

burtikk-shopping-bisnode

– Det vil alltid være kunder som setter pris på personlig kontakt.

Les også: Hvordan forutse kundenes neste kjøp?

Satsing på spesifikke segmenter

Baille mener det i tillegg vil åpne seg gode muligheter for aktører som satser målrettet mot spesifikke segmenter i befolkningen.

– Det jeg tror kommer til å skje er at vi som forbrukere vil få stadige flere upersonlige relasjoner til skybaserte tjenester som «kjenner oss». For mange er det helt greit, men det kommer alltid til å være segmenter av befolkningen som setter pris på personlig kontakt og service, som ønsker å skjemmes bort og som gjerne betaler litt ekstra for dette, sier han.

– Det tror jeg vil gi ekstremt gode muligheter for norske retailere som greier å etablere seg i denne posisjonen, mener Baille.

Les også: Flere butikkjeder vil gå dukken (DN+)

arne-rosness-bisnode

Konkurransefortrinnet ligger i datahåndteringen

For å etablere seg i en konkurransemessig gunstig posisjon, må bransjen være villig til å benytte seg av nye teknologiske løsninger, bygget på kunnskap, data og kundeinnsikt.

– Retailbransjen blir også en teknologibransje, og hovedstrukturen i all teknologi er data. Ved å identifisere hvem du er, og hva din rolle i markedet er, kan det lages digitale tjenester tilpasset ditt formål. Men da må du ha et aktivt forhold til egne data, og god kontroll på masterdataene, sier datakvalitetrådgiver Arne Palm Rosness i Bisnode (bildet).

Han mener konkurransefortrinnet for fremtidens vinnere innen retailbransjen vil være helt avhengig av hvordan de håndterer data.

– Retailere som ønsker å lykkes, må konseptualisere data og hente ut verdi fra disse. De må gi informasjonen en forretningsverdi, og her er det enormt mye å hente, mener Rosness.

Les også: Er du en god selger? 12 gode tips til ditt neste kundemøte

Teknologien er her nå

– Vi har allerede teknologi som gjør det mulig å gjøre avanserte analyser av kunders atferd og preferanser. En retailer kan bruke data til å finne ut hva jeg bryr meg om, hvilke varer og tjenester jeg foretrekker, hvor mye penger jeg bruker i snitt og hvordan jeg liker å gjøre innkjøp. Ved å utnytte denne informasjonen har aktørene et mye bedre grunnlag for å holde seg relevante i et marked i rask utvikling, påpeker Rosness.

retail-butikk-shopping-bisnode-kundeinnsikt

GDPR gir norske retailere en mulighet til å slåss mot de store

– Jeg er helt enig, sier Baille. – Du blir ikke bedre uten data, men for å etablere en solid database kreves det samarbeid mellom aktørene og agile partnerskap. Hver for seg er selskapene svake, men sammen kan de lære seg å bli relevante.

Baille og Rosness tror det i nær fremtid vil dukke opp «huber» for data, med god kunnskap om GDPR og regelverket for datalagring og personvern.

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

– GDPR flytter makten over til forbrukerne, som vil ha full kontroll over egne data. Dette gir norske retailere en god mulighet til å slåss mot de store, internasjonale selskapene fordi de står bedre rustet til å takle denne overgangen. Det kommer til å bli en kjempeutfordring for internasjonale selskaper, tror Rosness.

– GDPR er her for å bli og må brukes det for alt det er verdt. Det nye regelverket kan gi et midlertidig konkurransefortrinn for norske bedrifter som benytter seg av data. Og det gjør vi jo alle, samstemmer Baille.

– Et marked som hele tiden øker kan bli en sovepute

Nordmenn får stadig mer penger å rutte med, og senest i slutten av september kunne vi lese om hvordan prognosene fra Virke viser at omsetningen innen retail vil øke med 4 prosent neste år.

Baille ser ikke på dette som gode nyheter – han mener tvert imot det kan bidra til å utsette den innovasjonen bransjen behøver.

retailbransjen-varehandel

– Retailbransjen i Norge har blitt late

Når du har et marked som hele tiden øker, fordi nordmenn får mer og mer penger å bruke, kan det for mange bli en sovepute. Men en økning på 4 prosent innen fysisk retail er ingen seier når markedet rundt deg, med netthandel i spissen, vokser mye raskere.

Noen positive tall av og til kan ikke bryte en trend som all samfunns- og forretningslogikk sier at det ikke er mulig å bryte, advarer han.

Les også: Netthandel vokser tre ganger så raskt som fysisk varehandel (SSB)

Må bygge for fremtiden

Samtidig understreker han at det ikke er selvsagt at kundene vil renne inn om fem år, selv om forretningene går bra akkurat nå. Derfor mener han det er viktig at norske retailere bygger sten for sten, slik at de er godt rustet for fremtiden.

– Jeg vet at de fleste retailere hele tiden er opptatt av å bli bedre. De legger vekt på å rasjonalisere, digitalisere og automatisere. Men det jeg savner er en tankegang der de spør: Hva skal til for å øke omsetningen på lang sikt? sier innovasjonseksperten.

Ingen innovasjon i «off-the-shelf»-løsninger

Selv om viljen til å forbedre seg er tilstede, savner Baille nytenkning i bransjen.

– Jeg får et inntrykk av at det meste av ny teknologi som tas i bruk av retailere er «off the self». Det skaper ikke innovasjon, og gir heller ikke noe konkurransefortrinn – alt det gir er en forlengning av den nåværende forretningsmodellen.

– Norsk retail har en god mulighet til å overleve og trives i fremtidens marked, men da må de ta grep nå.

Rosness er enig: – Mitt inntrykk av retailbransjen er at altfor mange tenker at «alt det gamle må fikses først, og så kan vi tenke nytt». Men da er det allerede for sent, og verden har allerede gått fra deg.

teknologi

– Norge er verdens beste lab når det gjelder teknologi

Baille og Rosness mener begge at retailbransjen går glipp av en gyllen mulighet ved å tviholde på den etablerte forretningsmodellen.

– Norge er verdens beste lab når det kommer til teknologi, hevder Baille.

– Vi lever i et tillitssamfunn, vi har det nest beste bredbåndet i verden, bruk av kredittkort er svært utbredt, og vi benytter oss hyppig av elektronisk betaling. I tillegg har mange nordmenn penger nok til å være «early adopters» når nye produkter og tjenester treffer markedet, fortsetter han.

– Elbil-tettheten her til lands er et godt eksempel på nettopp dette, kommenterer Rosness, og legger til: – Vi burde lære verden, ikke omvendt.

rema

– Kritikken av «Æ» forteller meg at vi ikke har en god kultur for innovasjon

Et eksempel Baile og Rosness trekker frem som eksempel på en manglende innovasjonskultur i norsk retail er det som nærmest kan beskrives som en latterliggjøring av REMAs storsatsing «Æ».

– Jeg synes vi har vært altfor tøffe mot «Æ». Kritikken forteller meg at vi ikke har en god innovasjonskultur i dette landet. REMA hadde ingen fordelsprogrammer fra før, og skjønte viktigheten av dette. Jeg vil på ingen måte si at løsningen er briljant, men det er et steg i riktig retning, mener Baille.

– Vi skal heller ikke undervurdere kunnskapen og kundeinnsikten REMA bygger seg opp på tvers av kjedene gjennom å ta i bruk «Æ». Det kan gi en høy verdi for selskapet i fremtiden, påpeker Rosness.

God innovasjonskultur er alfa og omega

Det store spørsmålet norsk retailbransje må besvare i tiden som kommer er hvorvidt de er villig til å omfavne en mer fremtidsrettet innovasjonskultur.

– Kultur er alfa og omega, men den den kan ikke eksistere i et vakuum. Kultur må knyttes til intensiver, hvis ikke ender gode ideer opp som motiverende bannere på kontorveggen, kommenterer Baille.

Han mener enkelte ledere er godt forberedt for fremtiden, men ikke på langt nær mange nok.

– Jeg forstår at mange ledere lever i en hverdag der de må prioritere hardt og har et ansvar overfor aksjonærene. Men nye forretningsmodeller tvinger seg frem, og da må bransjen og dens ledere ha en plan for hvordan de skal overleve og trives i en moderne forretningsverden, understreker han.

rosness-baille-bisnode

CDO-ens tid er nå kommet

I dagens forretningsverden ser vi at stadig flere selskaper bruker ressurser på å ansette og forme en CDO (Chief Digital Officer). Baille og Rosness tror denne rollen vil bli viktig i tiden fremover.

– Dette er mennesker selskaper i retailbransjen bør fremme. Gi dem myndighet og makt når det kommer til budsjettet. Ikke la CDO’en bare sitte der, men la han gjøre jobben sin – for det er en viktig jobb, oppfordrer Baille.

Kundeinnsikt er avgjørende

– Kundeinnsikt må alltid være styrende, og for å utnytte denne innsikten trenger man en person som har evnen til å analysere forbrukeratferd opp mot teknologi og innsikt. De som mestrer dette er spennende mennesker, og perfekte kandidater for CDO-rollen. Aktørene i retailbransjen må fokusere på personer som faktisk jobber med kundeinnsikt på denne måten, konkluderer Rosness.

Turning Tables: «Disrupting Retail»

Salvador Baille er en mann med mange jern i ilden, og en av rollene han figurerer i er som styremedlem i Connect Østlandet – en non-profit organisasjon som har som mål å hjelpe store bedrifter og små gründerselskaper innen vekst og innovasjon med å samarbeide for felles suksess.

Organisasjonen er for tiden aktuell med det spennende konferansekonseptet «Turning Tables».

– Turning Tables er en serie konferanser der to gründerselskaper presenterer sitt case foran et panel av eksperter fra store, etablerte industrier. Deretter snur vi hele konseptet på hodet, og de etablerte bedriftene må presentere sine case for et panel av gründene, forteller Baille.

alexa-amazon

Konferanse: Disrupting Retail, Oslo, 16. november

16. november er det nettopp retailbransjen som står i søkelyset, når Connect Østlandet arrangerer konferansen «Disrupting Retail» i samarbeid med SANDS advokatfirma. Da sitter blant annet Bisnodes egen GDPR- og datakvalitetekspert Arne Palm Rosness i panelet.

Les mer om konferansen – og meld deg på

Amazon sin Alexa kommer. Kommer du?

Konferansen holdes i lokalene til SANDS advokatfirma i Vika i Oslo. – Vi gleder oss til å ta imot alle våre gjester på konferansen, sier Baille. «Alexa» kommer. Kommer du?

 Viktige temaer på konferansen

 1. Hvilke juridiske feller kan koste din bedrift dyrest?
 2. Hvordan kombinere eksplosiv vekst og lønnsomhet?
 3. Hvordan kan norske retailere kjempe for sin relevans?
 4. Hvilke praktiske applikasjoner har kunstig intelligens?
 5. Hvordan kombinere fysiske salgspunkter og nettbutikk?

Retail-konferansen-Salvador.jpg

Bisnode – smarte data, analyser og kundeinnsikt

Med smarte data og analyser fra Bisnode får du et helhetsbilde av dine kunder, forretninger, muligheter og risiko – slik at du ALLTID kan ta gode, lønnsomme beslutninger. Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap med 2.400 ansatte i 18 land.

Mer informasjon?

Vennligst kontakt Arne Palm Rosness, rådgiver på datakvalitet i Bisnode. Tlf.: 93 42 87 38. E-post: arne.rosness@bisnode.com