Aksjonærene i Opera synes åpenbart at selskapet er verdt mer. De kan gå glipp av en stor mulighet i en fast moving digital verden.