Forrige uke ble jeg invitert til å holde foredrag hos Telia i Norge. Arrangementet kan ikke beskrives på en annen måte enn en suksess. Over 300 mennesker i salen og en klokkepresis timing gjorde at dynamikken mellom foredragsholderne og publikum fungerte perfekt. Utvalget av foredragsholderne var dessuten imponerende og jeg følte meg glad for å være i så godt selskap.

telia-programmet
Foredragsholderne

Mitt foredrag hadde som overskrift “How telecom can scale your business…dramatically” 

Mitt poeng var at å skalere fort og med besluttsomhet betyr i de fleste tilfellene å ha sterke partnere ved ens side. Telekomoperatører har, også gjennom eksplosjonen av 5G, mange av de egenskapene som enhver business med vekstambisjoner bør være interessert  i.

For det første er telekom en industri som er vant til å investere enorme summer med lange pay-back horisonter. 

Figuren under viser magnituden av disse investeringene.  Realiteten er at telekom investerer hvert år ca. 350 milliarder dollar i CAPEX (capital Expenditures). Til sammenlikning er dette ikke mindre enn halvparten av redningspakken den amerikanske kongressen brukte da de største bankene i USA holdt på å gå under under finanskrisen i 2008. Det er også en mye større beløp enn NATO (ex USA) bruker på å forsvare våre grenser og våre barn fra eksterne trusler.

Telia2
Fig 1 – Globale telekom investeringer sammenliknet med andre CAPEX- intensive virksomheter

 

Bedrifter med behov for skalering leter vanligvis etter en partner som ikke er redd for å investere og samtidig kan være tålmodig med tanke på resultatene. Hvis business caset er godt nok, er telekom en mulighet å ta i betraktning. 

I tillegg har det fleste telekomoperatørene lokal tilstedeværelse i de landene de opererer. Dette er en enorm fordel for alle bedriftene med ambisjoner om rask skalering. Grunnen til det er at selv om en digital tjeneste er designet for å være global i sin natur, er salget nødt til å forekomme lokalt. Det gjelder selvfølgelig spesielt for B2B. Det er derfor både Google og Facebook har kontorer i lille Norge, for eksempel. Figur 2 viser tre utvalgte representanter av digitale globale internettaktører. Markedsføring og salg utgjør mellom 25% og 50% av alle operasjonelle utgiftene. Telekomoperatører, med sin “local presence” er et legitimt partnervalg som kan optimere den berømte CAC (Customer Acquisition Cost).

telia-local-presence
Fig 2 – Salg og markedsføring er de største operasjonelle kostnadene for internettaktørene

 

Endelig er 5G nå rett rundt hjørnet, og det vil endre alt. I Europa vil utrullingen begynne allerede i 2020 (2019 for USA) . Med det vil uante muligheter åpne seg når der kommer til digitalisering. Grunnene til dette er tre:

  1. Nesten ubegrenset kapasitet (hastighet)
  2. Forsinkelse (delay) mellom sender og mottaker på under 1 millisekund
  3. Slicing

Hastigheten som 5G vil bringe til våre mobiler eller alle andre apparater koblet til internett (altså alle) vil være nesten umulig å forestille seg.  Med en teoretisk hastighet på 10 Gbps finnes ikke grenser lenger for hvor mye innhold som kan overføres over mobilnettet. Til sammenlikning: Å strømme en film på TV-skjerm i 4K kvalitet krever ca. 25 Mbps. I teorien vil altså en 5G kapabel mobil kunne strømme ned 400 filmer i 4K kvalitet samtidig. 

telia-speed.jpeg
Fig 3 – 5G og datahastighet

De grensesprengende karakteristikkene til 5G stopper ikke der. De fleste har hørt om selvkjørende biler i det siste. Både bilprodusentene og internettgigantene som Google eller Uber har vist fungerende eksempler.  Realiteten er at slike prototyper fungerer bra dersom det finnes bare noen få av dem. Et samfunn der millioner av selvkjørende biler, busser og lastebiler må kommunisere med hverandre og med sentrale kontrollenheter for å maksimere trafikkflyten er ikke mulig uten delays på under 1 millisekund. Alternativet er en mismatch mellom virkeligheten bilen allerede befinner seg i og det forsinkede bildet som driftsenhetene må bruke for å ta beslutninger. Konsekvensene kan være katastrofale i antall ulykker og tapte liv. Realiteten er at 4G ikke kan levere så små delays og at selvkjørende biler må vente til implementeringen av 5G for å kunne endre samfunnet som vi drømmer om.

Bedriftene verden rundt kan begynne å tenke seg allerede nå hvilket som helst produkt eller tjeneste uten å tenke på hverken hastighet (båndbredde) eller delay. Disse vil aldri igjen være en begrensning for bedrifter med innovasjon i deres DNA.

Endelig vil 5G levere en radikal ny karakteristikk: Slicing. Dette betyr at operatørene vil være i stand til å velge ulike karakteristikkene som hastighet, tjenestekvalitet, delay, og til og med sikkerhet og databehandling.  Disse karakteristikkene kan deretter kombineres i pakker som kan tilpasses ulike industrier og – spørsmål om tid – til og med enkelte kunder. Selvkjørende biler, fjernkirurgi  og fjernstyrte havnkraner vil kreve høy hastighet og lav delay, men kanskje ikke så mye computing power fra operatørene. Selvkjørende traktor vil derimot antakeligvis ikke trenge så lite delay. Noen kunder vil være villige til å betale ekstra for beskyttelse mot cyber-angrep, mens andre vil være mindre bekymret for det.

Dette åpner ubegrensede muligheter for enhver bedrift med digitale ambisjoner. Disse vil være i stand til å pakke  egne produkter og tjenester sammen med skreddersydde telekom-tjenester. Samme produkt eller tjeneste vil kunne dermed prises forskjellig til ulike kunder basert på pakkens tilkoblingsmuligheter. Marginene vil  sannsynligvis øke for de som mestrer denne nye form for product enhancement.

Vi har foran oss en ny bølge med digitalisering. De karakteristikkene som telekomoperatører allerede besitter og utrullingen av 5G kan gjøre operatørene til en ideell forretningspartner for mange virksomheter. Samtidig vil sikkert IT gigantene, integratorene og internettøkosystemene ta en ledende posisjon de også ved å pakketere tilkoblingstjenester som en del av deres tilbud. Nye allianser og forretningsmodeller kan fort dukke opp.

5G vil bety en ny og allmektig digitaliseringsbølge. Er din bedrift klar?

Interessant? Del gjerne!