Intel vil sannsynligvis si opp 1000s av medarbeidere snart. Sammenliknet med Intel, MS reagerte smidig overfor den mobile revolusjonen. Virker som Intel glemte å forbli paranoid. Noen nyttige lekser å lære i denne artikkelen.